Degradation mechanisms of the graphite electrode in C6/LiFePO4 batteries unraveled by a non-destructive approach

D. Li, D.L. Danilov, L. Gao, Yong Yang, P. Notten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Degradation mechanisms of the graphite electrode in C6/LiFePO4 batteries unraveled by a non-destructive approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen