Deformation limits of polymer coated metal sheets

M.J.W.J.P. Van Den Bosch, P.J.G Schreurs, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deformation limits of polymer coated metal sheets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science