Definitions of key concepts data, informatics and knowledge

D.K. Hammer, R.V. Schuwer, M.C.D.P. Weggeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)14-15
TijdschriftBeta-Berichten
Volume10
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit