Defining the position of cryoablation in the therapeutic armamentarium of small renal masses

P.W.T. Beemster

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Defining the position of cryoablation in the therapeutic armamentarium of small renal masses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen