Defining gerontechnology for R&D purposes

J.E.M.H. Bronswijk, van, H. Bouma, J.L. Fozard, W.D. Kearns, P-C. Tuan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Defining gerontechnology for R&D purposes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen