Defects and plasticity in ultrastrong supercrystalline nanocomposites

Diletta Giuntini (Corresponding author), Shiteng Zhao, Tobias Krekeler, Mingjing Li, Malte Blankenburg, Buesra Bor, Gunnar Schaan, Berta Domenech, Martin Mueller, Ingo Scheider, Martin Ritter, Gerold Schneider

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Defects and plasticity in ultrastrong supercrystalline nanocomposites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie