Defect correction and nonlinear multigrid for the steady Euler equations

P.W. Hemker, B. Koren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Defect correction and nonlinear multigrid for the steady Euler equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen