Deep tissue injury: how deep is our understanding?

A. Stekelenburg, D. Gawlitta, D.L. Bader, C.W.J. Oomens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

131 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deep tissue injury: how deep is our understanding?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Agricultural and Biological Sciences

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Engineering

Veterinary Science and Veterinary Medicine