Deep reinforcement learning for IoT network dynamic clustering in edge computing

Qingzhi Liu, Long Cheng, Tanir Ozcelebi, John Murphy, Johan Lukkien

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deep reinforcement learning for IoT network dynamic clustering in edge computing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science