Deep learning velocity signals allows to quantify turbulence intensity

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Deep learning velocity signals allows to quantify turbulence intensity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie