Deep learning for real-time, automatic, and scanner-adapted prostate (zone) segmentation of transrectal ultrasound, for example, magnetic resonance imaging–transrectal ultrasound fusion prostate biopsy

Ruud J.G. van Sloun (Corresponding author), Rogier R. Wildeboer, Christophe K. Mannaerts, Arnoud W. Postema, Maudy Gayet, Harrie P. Beerlage, Georg Salomon, Hessel Wijkstra, Massimo Mischi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Deep learning for real-time, automatic, and scanner-adapted prostate (zone) segmentation of transrectal ultrasound, for example, magnetic resonance imaging–transrectal ultrasound fusion prostate biopsy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen