Deep learning for power system data analysis

Elena Mocanu, Phuong H. Nguyen, Madeleine Gibescu

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Deep learning for power system data analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen