Deep eutectic solvents : a new generation of designer solvents

A. van den Bruinhorst

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  51 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Faculteit Scheikundige Technologie
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kroon, M.C., Promotor
  • Meuldijk, Jan, Promotor
  • Esteves, A.C.C. (Catarina), Co-Promotor
  Datum van toekenning22 mrt 2018
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-4461-5
  StatusGepubliceerd - 22 mrt 2018

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Citeer dit

  van den Bruinhorst, A. (2018). Deep eutectic solvents : a new generation of designer solvents. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.