Dedicated periodic scheduling sequences for LPV system identification

F. Felici, J.W. Wingerden, van, M. Verhaegen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the European Control Conference (EEC'07), 2-5 July 2007, Kos, Greece
Pagina's4896-4902
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit