Decreasing luminescence lifetime of evaporating phosphorescent droplets

D.D. van der Voort, N.J. Dam, A.M. Sweep, R.P.J. Kunnen, G.J.F. van Heijst, H.J.H. Clercx, W. van de Water

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Decreasing luminescence lifetime of evaporating phosphorescent droplets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.