Decoupling functionality to facilitate controlled growth

R.J. van den Berg, A.J.R. Zwegers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  48 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)57-64
  TijdschriftStudies in Informatics and Control
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit