Decoupled control of thrust and normal force in a double-layer single-sided linear induction motor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decoupled control of thrust and normal force in a double-layer single-sided linear induction motor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen