Deconvolution of pure component FT-Raman spectra from thermal emission of barium sulfate and graphite samples using the BTEM algorithm

Ch Srilakshmi, E. Widjaja, M. Garland, B.G. Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deconvolution of pure component FT-Raman spectra from thermal emission of barium sulfate and graphite samples using the BTEM algorithm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen