Deconvolution for an atomic distribution : rates of convergence

S. Gugushvili, Bert Es, van, P.J.C. Spreij

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deconvolution for an atomic distribution : rates of convergence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics