Decomposition patterns for mobile code-based management

A. Liotta, G. Knight

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of HP Openview University Association (HP-OVUA), April 19-21, 1998, Rennes, France
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit