Decomposition of high angular resolution diffusion images into a sum of self-similar polynomials on the sphere

L.M.J. Florack, E. Balmashnova

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 2008

Publicatie series

NaamCASA-report
Volume0815
ISSN van geprinte versie0926-4507

Citeer dit