Decomposition and protocols in high-level Petri nets

P.M.P. Rambags

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  366 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Hee, Kees, Promotor
  • Rozenberg, G., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning20 sep. 1994
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-0044-5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit