Decoding the PTM-switchboard of Notch

Daniel Antfolk, Christian Antila, Kati Kemppainen, Sebastian K.J. Landor (Corresponding author), Cecilia Sahlgren (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

3 Citaten (Scopus)
80 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Decoding the PTM-switchboard of Notch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen