Decoding linear error-correcting codes up to half the minimum distance with Gröbner bases

S. Bulygin, G.R. Pellikaan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decoding linear error-correcting codes up to half the minimum distance with Gröbner bases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde