Declarative specification and verification of service choreographies

M. Montali, M. Pesic, W.M.P. Aalst, van der, F. Chesani, P. Mello, S. Storari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

161 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Declarative specification and verification of service choreographies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen