Declarative process mining in healthcare

M. Rovani, F.M. Maggi, M. Leoni, de, W.M.P. Aalst, van der, R.S. Mans, A. Pepino

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

93 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Declarative process mining in healthcare'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen