Decision support tool for energy flexible office buildings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

We present a tool that helps building designers design office buildings with high energy flexibility. The tool provides them with information they need in order to choose building and system parameters to achieve the highest amount of energy flexibility possible and satisfy the comfort of the occupants.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)48-55
Aantal pagina's8
TijdschriftREHVA Journal
Volume2020
Nummer van het tijdschrift01
StatusGepubliceerd - feb 2020

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Decision support tool for energy flexible office buildings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit