Decision support for material planners

A.A.A. den Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decision support for material planners'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Engineering

Computer Science

Psychology