Decision making for autonomous vehicles: Combining safety and optimality

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelDecision making for autonomous vehicles: Combining safety and optimality
StatusE-publicatie vóór gedrukte publicatie - 2020

Citeer dit