Decentraliseer- en beheers?

D.H.J. Epema

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

48 Downloads (Pure)

Samenvatting

Gedistribueerde computersystemen – van het Web via peer-to-peer systemen tot aan de sociale media en de Cloud – zijn alom tegenwoordig, en ons bestaan hangt er schijnbaar vanaf. De mate van decentralisatie van systemen, dat wil zeggen van de spreiding van functionaliteit en autoriteit, heeft gevolgen voor hun effectiviteit en efficiëntie. In deze rede wordt onderzoek naar gedistribueerde computersystemen in de context van decentralisatie beschouwd.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's28
ISBN van geprinte versie978-90-386-3283-4
StatusGepubliceerd - 2012

Bibliografische nota

Intreerede, uitgesproken op 23 november 2012 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Citeer dit

Epema, D. H. J. (2012). Decentraliseer- en beheers? Technische Universiteit Eindhoven.