Decentrale, duurzame energiesystemen en -opslag

P.M. Herder, G.P.J. Verbong, G.J.M. Smit, Cees J.N. Buisman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukPopulair

129 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nederland staat voor de uitdaging om de energievoorziening duurzaam te maken, dat wil zeggen dat we op termijn naar een energiesysteem moeten dat CO2-neutraal is. Een energiesysteem waarbij grootschalige, centrale opwekking efficiënt gecombineerd wordt met decentrale, kleinschaliger opwekking. Een belangrijke uitdaging daarbij is dat bij decentrale opwekking, uit bijvoorbeeld wind en zon, sprake is van een fluctuerend
aanbod van energie, dat niet altijd en overal precies past op de vraag. Hiervoor zijn, anders dan in het huidige systeem, technieken zoals decentrale aanbodsturing en opslag van energie nodig. Daarbij gaat het dan om opslag van energie voor lange en korte periodes (denk aan seizoenseffecten of fluctuaties die op één dag plaatsvinden).
Originele taal-2Nederlands
TitelAgenda voor Nederland
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Pagina's8-13
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit