Decaying two-dimensional turbulence in square containers with no-slip or stress-free boundaries

H.J.H. Clercx, S.R. Maassen, G.J.F. Heijst, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)
260 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decaying two-dimensional turbulence in square containers with no-slip or stress-free boundaries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen