Decay of metastable Ne (/sup 3/P/sub 2/)-atoms

J.W.H. Dielis, F.J. Hoog, de, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

37 Downloads (Pure)

Samenvatting

The afterglow of a Townsend discharge is used for mass spectrometrical determination of the Ne (/sup 3/P/sub 2/) decay at 77 and 295K, using the Penning ionisation of N/sub 2/ impurities as a diagnostic reaction
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-76
TijdschriftJournal de Physique. Colloque
Volume40
Nummer van het tijdschriftC7
StatusGepubliceerd - 1979

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Decay of metastable Ne (/sup 3/P/sub 2/)-atoms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit