Decay index: a new carotid doppler waveform measure associated with the windkessel function of elastic arteries

Y. Nagai, J.H.J.M. Helwegen, J.L. Fleg, M.K. Kemper, C.J. Earley, T.M. Rywik, P.F.F. Wijn, E. Jeffrey Metter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Decay index: a new carotid doppler waveform measure associated with the windkessel function of elastic arteries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Fysica en Astronomie