Debugging distributed-shared-memory communication at multiple granularities in networks on chip

H.G.H. Vermeulen, K.G.W. Goossens, S. Umrani

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Debugging distributed-shared-memory communication at multiple granularities in networks on chip'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen