Dealing with non-local choice in IEEE 1073.2's standard for remote control

A.J. Mooij, N. Goga

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    5 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Dealing with non-local choice in IEEE 1073.2's standard for remote control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen