Dealing with dynamism in embedded system design

S.V. Gheorghita

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

358 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dealing with dynamism in embedded system design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science