Deadlock prevention in the ÆTHEREAL protocol

B. Gebremichael, F.W. Vaandrager, M. Zhang, K.G.W. Goossens, E. Rijpkema, A. Radulescu

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deadlock prevention in the ÆTHEREAL protocol'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen