Dead-time compensation for PWM amplifiers using simple feed-forward techniques

J.M. Schellekens, R.A.M. Bierbooms, J.L. Duarte

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dead-time compensation for PWM amplifiers using simple feed-forward techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering