Deactivation in the rabbit left ventricle induced by constant ejection flow

Hessel Wijkstra, H.B.K. (Herman) Boom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deactivation in the rabbit left ventricle induced by constant ejection flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Immunology and Microbiology