Deactivation and coating of non-polar 50-μm I.D. capillary columns

C.P.M. Schutjes, E.A. Vermeer, C.A.M.G. Cramers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
109 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deactivation and coating of non-polar 50-μm I.D. capillary columns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen