De Wynberg helix : van dobbelsteen tot koninklijke appel

L.A. Hulshof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)717, 719-720
TijdschriftChemisch Magazine
Nummer van het tijdschriftNov.
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit