De wisselwerking tussen produktontwerp en het ontwerp van de produktiemiddelen

W. Hoek, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

102 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)w165-w171
TijdschriftDe Ingenieur
Volume80
Nummer van het tijdschrift30
StatusGepubliceerd - 1968

Citeer dit