De wiskundig ingenieur

G.W. Veltkamp

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

179 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's21
StatusGepubliceerd - 1961

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de wiskunde aan de Technische Hogeschool Eindhoven op vrijdag 26 mei 1961

Citeer dit