De verwerking van relevante en irrelevante informatie in een beangstigende situatie

A.L. Meijnders, C.J.H. Midden, H.A.M. Wilke

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Samenvatting

De verwerking van relevante en irrelevante informatie in een beangstigende situatie werd onderzocht in een experiment met een 2 (relevant vs. irrelevant attitudeobject) x 2 (relevante vs. irrelevante argumenten) x 2 (sterke vs. zwak ke argumenten) tussen-proefpersonenfactorieel design. Bij alle proefpersonen werd angst opgewekt met betrekking tot het broeikaseffect. Vervolgens kregen de proefpersonen een overtuigende boodschap te lezen. Het attitudeobject en de argumentatie in deze boodschap werdengemanipuleerd volgens het boven genoemde design. De resultaten wijzen erop dat de proefpersonen aangezet werden tot nadenken over de boodschap als aan één voorwaarde voldaan werd, namelijk dat het object relevant was. Echter alleen als ook aan een tweede voorwaarde voldaan werd baseerden zij hun oordeel ofbeslissing op de argu mentatie in de boodschap, namelijk dat deze argumentatie ook relevant was.
Originele taal-2Nederlands
TitelSociale psychologie en haar toepassingen
RedacteurenJ.F. Ybema, H. Aarts, W. Elving, M. Hagedoorn
Plaats van productieDelft
UitgeverijEburon
Pagina's41-54
ISBN van geprinte versie9051668430
StatusGepubliceerd - 2001

Publicatie series

NaamReeks Toegepaste Sociale psychologie
Volume15

Citeer dit