De verloren strijd van de elektrokar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De elektrische auto heeft een geschiedenis, maar heeft hij ook toekomst? Op de historie van de elektrokar is dr.ing. Gijs Mom gepromoveerd. Zijn proefschrift is behalve lijvig goed Ieesbaar.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)39-39
Aantal pagina's1
TijdschriftDe Ingenieur
Volume110
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit