De verborgen agenda van Vitruvius en het Vitruvianisme = The hidden agenda of Vitruvius and Vitruvianism

G.A.C. Zeijl, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

article in Dutch and English
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-13
Aantal pagina's2
TijdschriftArchis
Volume12
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit