De toepassing van een op Markov-keten technieken gebaseerde procedure voor de afbakening van funktionele regio's : woon-werkgebieden in Nederland

A.G.G. Veld, op 't, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

41 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-32
Aantal pagina's13
TijdschriftPlanning : Methodiek en Toepassing
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit