De toekomst van oudere werknemers: de revival van een 'oud' thema in de arbeids- en organisatiepsychologie

M.C.W. Peeters, A. Nauta, J. Jonge, de, R. Schalk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

Zowel politieke als demografische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het vraagstuk van de oudere werknemer (weer) op de wetenschappelijke agenda staat. Arbeidsorganisaties zullen in de nabije toekomst in toenemende mate te maken krijgen met oudere werknemers. In deze inleiding op het themanummer besteden we aandacht aan een viertal vragen die relevant zijn voor ‘de toekomst van oudere werknemers’. (1): Is leeftijd een goed criterium voor het bepalen van de inzetbaarheid van werknemers? (2): Zijn oudere werknemers ongezonder dan jongere? (3): Hoe denken leidinggevenden over de inzetbaarheid van ouderen? En ten slotte (4): Hoe staat het in Nederland met het beleid in organisaties gericht op een betere inzetbaarheid van ouderen? Daarnaast introduceren we in deze inleiding de artikelen die in dit themanummer zijn opgenomen, en bespreken we hun onderlinge samenhang.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)297-308
TijdschriftGedrag en Organisatie
Volume18
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit