De technologie der koolwaterstoffen

J.N.J. Perquin

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieDelft
UitgeverijWaltman
Aantal pagina's22
StatusGepubliceerd - 1958

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Chemische Technologie aan de Technische Hogeschool Eindhoven op dinsdag 21 oktober 1958

Citeer dit